MyLine CMS > ტურიზმის მენეჯმენტი

ტურიზმის მენეჯმენტი


ტურიზმის მენეჯმენტის თეორიულ-პრაქტიკული კურსი

1. ტურიზმის არსი- ტურიზმის წარმოშობის მოკლე ისტორია, განმარტებები, საქართველოს კანონმდებლობა ტურიზმში.
2. ტურისტული ბიზნესი- ტურისტული ფირმის (მენეჯმენტი) ფუნქციონირება, ბიზნეს გეგმის დაწერა, სამართლებრივი ფორმები და ტურისტული ბრენდი.
3. ტურიზმი 21 საუკუნეში- მსოფლიოს თანამედროვე დაჯავშნის სისტემები. საერთაშორისო და ქართული ტურისტული ორგანიზაციები და კომპანიები, საქართველოს ტურიზმი, დღევანდელი მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.
4. ტურისტული ინდუსტრიის რესურსები და ინფრასტრუქტურა- სატრანსპორტო საშუალებები, ატრაქციონები, ანიმაციები, საქართველოს დაცული ტერიტორიები, თემატური პარკები, კვების ობიექტები.
5. ტურისტული პროდუქტი და მომსახურება:
6. ტუროპერატინგი- ექსკურსიების და ტურების და ლაშქრობების სახეობები და მათი დაგეგმვა, მიმზიდველი და კონკურენტული ტურპროდუქტის შექმნა, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ზოგადი მიმოხილვა, რუკაზე მუშაობა.
7. გიდი-გიდისთვის საჭირო მასალის მოძიება, გიდის უნარ ჩვევები
8. ავიასერვისი- საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები
9. სავიზო მხარდაჭერა- სავიზო დოკუმენტაციის მომზადება, სამოგზაურო დაზღვევა
10. სასტუმრო ინდუსტრია- სასტუმრო მენეჯმენტი, სასტუმროების კლასიფიკაცია, სასტუმროს სერვისი, სასტუმროს პერსონალი და მართვა.
11. ტურიზმის მარკეტინგი- ტურისტული და სასტუმრო პროდუქტის, სერვისის რეკლამა, გასაღება. ინტერნეტ მარკეტინგი ტურიზმის ბიზნესში, მარკეტინგული კვლევები, სტატისტიკა.
12. ტურისტული კონკურენცია, როგორც საერთაშორისო ისე საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე- კონკურენტული გარემო და მისი დონის შეფასება საერთაშორისო და საქართველოს ბაზარზე.
13. მომხმარებელი - ტურიზმის ბისნესში- მომხმარებლის სეგმენტაცია, ტურისტის მიზნები და მოთხოვნილობები.
14. პერსონალის მენეჯმენტი ტურისტულ ბიზნესში- პერსონალის მართვა, მოტივაცია, კვალიფიციური პერსონალის მოძიება, გუნდური მუშაობის პრინციპები.
15. ფინანსები და გადასახადები- ფინანსური დოკუმენტების შემუშავება, ტურპროდუქტის ფასწარმოქმნა, გადასახადები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
16. ტურისტული ხელშეკრულებები და უსაფრთხოება ტურისტულ ბიზნესში- ხელშეკრულებები პარტნიორებთან, ტურაგენტებთან და ტურისტებთან.

თორიული კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები სტაჟირებას გაივლიან ტურისტულ სააგენტო Discover Georgia - ში, სადაც შესაძლებლობა ექნებათ პრაქტიკულად გამოიყენონ თავიანთი თეორიული ცოდნა და უშუალო მონაწილეობა მიიღონ ტურისტული სააგენტოს სამუშაო პროცესში.

სტაჟირების მოკლე აღწერა:

• ტურისტული კომპანია Discover Georgia-ს მიმართულებებისა და საქმიანობის დეტალური მიმოხილვა.
• შიდა ტურის მომზადება.
• დამოუკიდებლად ტურის ბიუჯეტირება - ყველა საჭირო კომპონენტის გავლით.
• სასტუმროები, რესტორნები, გასართობი ცენტრები - დაკავშირება და კომპანიის გაცნობა , ხელშეკრულების გაფორმება (მინიმუმ 5 ორგანიზაცია)
• ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული სიახლეების გაცნობა,
• კომპანიის სახელით ერთერთი სიახლის მომზადება.
• ლიცენზირებული და არალიცენზირებული ტურ- ოპერატორების მიმოხილვა.
• პაკეტური ტურის ფორმირება. მომზადებული პაკეტური ტურის გაფორმება რეკლამისთვის. პრეზენტაცია ავიაბილეთების ონლაინ ვებ-გვერდების გაცნობა და შესწავლა.
• ჯავშნის სისტემები: ავიაბილეთების ცვალებადობის და შესყიდვის გზები.
• სავიზო აპლიკაციაზე დამოუკიდებელი მუშაობა.
• დამოუკიდებლად 1 ევროპის ქვეყნის შერჩევა და ტურის შეკვრა: (ავიაბილეთი, ტრანსფერი, სასტუმრო, დაზღვევა)
• გამყვანი ტურიზმის მიმოხილვა საქართველოში - სუსტი და ძლიერი მხარეები.
• ახლო კონტაქტების დამყარება პარტნიორთან და სამომავლო თანამშრომლობის გზების განხილვა (დასაქმება, ახალი პროექტები, ინიციატივები და ა.შ)

კურსის ხანგრძლივობაა 2,5 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 საათი. სწავლის პროცესში მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო მასალით.

ღირებულება: 450 ლარი. 3- 5 კაციან ჯგუფში.
ინდივიდუალურად : 600 ლარი .
სტაჟირების ღირებულება 150 ლარი.
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.
ტელეფონები: 272- 87 -87; 2 14-66-43; 2 93-15-88;593 73 70 43;
ელფოსტა: birchadze12@gmail.com
skype:nbcenter.ge
ვებ-გვერდი: www.nbcenter.geუკან | გვერდის ამობეჭდვა