MyLine CMS > საოფისე პროგრამები; გაძლიერებული EXcel-ის კურსი

საოფისე პროგრამები; გაძლიერებული EXcel-ის კურსი


კურსის თემატიკა.
Windows 7 -კომპიუტერის აგებულება, მისი შემადგენლობა. ვინდოუსის ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. შრიფტების ინსტალაცია. winrar ინფორმაციის დაარხივება და მისი გახსნა. ეკრანის ზომის, ფონის შეცვლა და დამცავის დაყენება.
Nero – CD/DVD -დისკზე ჩაწერა და დისკების კოპირება. სიმღერების mp3 ფორმატიდან CD-ფორმატში გადაყვანა.
Ms. Word 2010 – დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება. დოკუმენტში ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა. CV-ის შედგენა, პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა. დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება.
Ms Excel 2010 - ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფომატირება. ფორმულების შედგენა, პროცენტის გამოთვლა, დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე. მათემატიკური, და ლოგიკური ფუნქციების შესწავლა. ხელფასის უწყისის შედგენა, მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, მისი სორტირება. ბეჭვდის პარამეტრების შესწავლა და მათი გასწორება და დოკუმენტის დაცვა.
Internet Explorer - ინფორმაციის მოძიება, Eeleqtronuli fostis გახსნა, წერილების მიღება, გაგზავნა, წერილზე სხვადსხვა სახის ფაილების (CV, სურათის...) მიმაგრება. ინფორმაციის გადმოწერა. Chat-Skype, Yahoo messenger, mail.ru agent-is გამოყენება .
Ms Power Point - პროგრამა განკუთვნილია პრეზენტაციისთვის. სხვადსხვა სლაიდ შოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება.
ტრენინგ-პროგრამა დაფუძნებულია ლექციებზე, ტესტებზე და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე.

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 საათს. მეცადინეობა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად ისე ორ-სამ კაციან ჯგუფში. კურსის ბოლოს ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს მიეცემათ სარეკომენდაციო წერილი, რაც დაეხმარებათ შემდგომ დასქმებისას.
ღირებულება ინდივიდუალურად 150 ლარი.
ორ კაციან ჯგუფში 120 ლარი.

ტრენინგ ცენტრი "NB" გთავაზობთ გაძლიერებული Excel-ის კურსებს.

შეისწავლით: ცხრილების ფორმატირებას, ფორმულების შედგენას, არითმეტიკულ და გეომეტრიულ პროგრესიას, ხელფასის უწყისების შედგენას, პროცენტების დარიცხვას, დიაგრამების აგებას მონაცემთა ბაზაზე, საწარმოს მონაცემთა ბაზის შექმნას, დისტრიბუციის კონტროლს, საწყობის დინამიკას, ფასწარმოქმნას.

შეისწავლით შემდეგ ფუნქციებს:

** ლოგიკური ფუნქციები: (IF; ორმაგი IF; AND; OR; iferror;false,True;Not)
** სტატისტიკური (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber; larg; small; average if. Averageifs;AverageA;mediana;mode )
** დროის ფუნქციები (Day360; Weekday; ფასნამატის, ვადის კონტროლი Yearfrac; Networkdays; Workday;Today,month,Year.Day;Now,Today),
** მათემატიკურ ფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,producte;Celing; floor; randbeetwin; rand, raundup;raunddown.)
** ფინანსურ ფუნქციები: (PMT; PPMT; NPER: PV;IPMT;FV )
** ტექსტური ფუნქციები:(LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND;Serch; CONCATENATE; CODE; CHAR,REPLACE;SUBTOTAL)
** მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან. (Vlookup; Hlookup; loocop; index; match;column.row)
შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე(PivotTable)
ჩვეულებრივი და შემეჯამებელი დიაგრამის აგება (Pivot Table Chart)
**Data Validation; ავტოსიების შექმნა;

თითოეული ფუნქცია განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზე.

ასევე შეისწავლით მონაცემთა ბაზის სორტირებას, პირობით გაფილტვრას (ფილტრი, Advanced ფილტრი), ბეჭდვის პარამეტრებს, ფურცლის დაცვას და კოდირებას. შეისწავლით საგადასახადო დოკუმენტების შედგენას და მათთან მუშაობას: ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები და დანართი, მიღება-ჩაბარების აქტი.

გაძლიერებული Excel-ის კურსი განკუთვნილია ბუღალტრებისთვის, გაყიდვების და ფინანსური მენეჯერებისთვის, საწყობის და დისტრიბუციის მენეჯერებისთვის - მათთვის, ვისაც რიცხვითი მონაცემების აღწერა, კონტროლი და ანალიზი ეხებათ; ეკონომისტებისთვის და სხვ.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 გაკვეთილი. მეცადინეობა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად, ისე 2-3-5 კაციან ჯგუფში. კურსის ბოლოს ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი.

ღირებულება: ინდივიდუალურად 200 ლარი; 2-5 კაციან ჯგუფში 150 ლარი.

ჩაწერა წინასწარი რეგისტრაციით.

მისამართი: მეტრო „თავისუფლების მოედანი“.სულხან საბას ქ.1/5
ტელეფონები: 272- 87 -87; 593 73 70 43
ელფოსტა: birchadze14@rambler.ru
ვებ-გვერდი: www.nbcenter.geუკან | გვერდის ამობეჭდვა