MyLine CMS > web-დიზაინი;web პროგრამირება

web-დიზაინი;web პროგრამირება


ტრენინგ ცენტრი NB გთავაზობთ

ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების შესწავლას პროფესიონალურ დონეზე.
კურსი მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:
პირველი საფეხური:

XHTML + CSS + Photoshop (მხოლოდ ვებ-გვერდის ასაწყობად საჭირო ინსტრუმენტები)
ამ საფეხურის გავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

რა არის WEB?
რა არის ინტერნეტი და ვებ-პროგრამირება?
რა არის სერვერი და ჰოსტინგი?
რა არის HTML?.
ვებ გვერდის დაწერა
ბანერების განთავსება ვებ საიტზე
ვებ გვერდზე ტექსტების, სურათების, ანიმაციების ჩასმა.
ტექსტებზე ლინკის მიბა.
რა არის CSS? წერის სინტაქსი და თვისებები.
საიტის შექმნა შემდეგი ფუნქციებით:
ნავიგაციის მრავალპუნქტიანი მენიუ, ცხრილების ტექსტების და flash ანიმაციის დასმა და მისი მოდიფიცირება.
დიზაინის დახვეწა CSS სტილების მეშვეობით.
საკონტაქტო ფორმის განთავსება.
CSS ფონი/background. ფონის სხვადასხვა თავისებურება. (background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position)
საიტის დამატება საძიებო სისტემაში SEO ოპტიმიზაცია. ახალი ტეგების შესწავლა, რომელიც საძიებო სისტემებს ეხმარება საიტის ინდექსირებაში.

კურსის ხანგრძლივობაა 12 ლექცია: კვირაში სამჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი.

მეორე საფეხური


მეორე საფეხური- javascript

** javascript მიმოხილვა/სინტაქსი
** ცვლადები
** Prompt/Confirm
** IF-else
** Switch-case
** ამოცანები
** ციკლი While
** ციკლი For
** ამოცანები
** Char (charAt, charCodeAt, FromCharCode…)
** Math (Random, ceil, round…)
** ამოცანები
** მასივი
** მასივის ფუნქციები (pop, shift, push, sort, splice…)
** შესაბამისი ამოცანები
** HTML და CSS გამოყენება
** დაკავშირების მეთოდები (id,class)
** Events (onclick, onchange, onkeydown, onload…)
** Tagname
** Setinterval
** Cookie
** ამოცანები
** მუშაობა ფორმებთან
** მუშაობა დიაგრამებთან
** სლაიდერი
** Jquery ბიბლიოთეკის გამოყენება
** ამოცანები

კურსის ხანგრძლივობაა 24 ლექცია: კვირაში სამჯერ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი.
ჯგუფში: 250 ლარი (2-5 კაცი)

სწავლა მიმდინარეობს როგორც დღის ისე საღამოს საათებში.


მესამე საფეხური- PHP/MY-SQL


** PHP
** ზოგადი მიმოხილვა
** სინტაქსი
** Localhost
** Development Tools
** ცვლადები
** ოპერატორები
** არითმეტიკული მოქმედებები
** მოქმედებები ტექსტზე,რიცხვებზე
** ამოცანები
** IF-ELSE
** Switch-case
** ამოცანები
** ციკლი While,For
** მასივი
** შესაბამისი ამოცანები
** ფუნქციები
** ამოცანები
** ფორმები
** GET და POST მეთოდები
** ვალიდაცია
** ინფორმაციის,წერილის, გაგზავნა
** ამოცანები
** SSI
** ამოცანები
** Session
** Cookie
** ამოცანები

MySQL


** MySQL -ის მიმოხილვა
** კავშირი ბაზასთან
** Insert
** Select
** Delete
** Update
** ამოცანები
** რეგისტრაცია
** ავტორიზაცია
** File Upload
** საძიებო სისტემა
** შემაჯამებელი ამოცანა
** საიტის მართვა CMS (Content management system)-ის საშუალებით

კურსის ხანგრძლივობაა 12 ლექცია: კვირაში სამჯერ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი.
ჯგუფში: 250 ლარი (2-5 კაცი)

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები დამოუკიდებლად, პროფესიონალურ დონეზე შეძლებენ შეძლებენ შექმნან დინამიური ვებ გვერდები – მონაცემთა ბაზებით, ფორუმით, სტუმართა წიგნით, ჩატით, სრულყოფილი დიზაინით, აუთსორსინგით, საიტის სრული პროექტირებით. მოსწავლეთათვის გათვალისწინებულია საკუთარ ვებ–პორტფელიოზე მუშაობა. წარჩინებული კურს–დამთავრებულები მიიღებენ სარეკომენდაციო წერილს სამსახურში წარსადგენად.
კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.
ჩაწერა წინასწარი რეგისტრაციით.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.
ტელეფონები: 272- 87 -87; 2 14-66-43; 593 73 70 43;
ელფოსტა: birchadze12@gmail.com
skype:nbcenter.ge
ვებ-გვერდი: www.nbcenter.geუკან | გვერდის ამობეჭდვა